Plasty Gabriel: virtuální veletrh Výroba forem 2020


Plasty Gabriel

Plasty Gabriel nabízí širokou škálu expertních simulačních programů pro technologii vstřikování.

Společnost Plasty Gabriel s.r.o., která na českém trhu zastupuje německou firmu Simcon, nabízí zákazníkům široké portfolio jejích simulačních programů. Jedná se v první řadě o expertní softwarovou modulární řadu Cadmould 3D-F a 3D-V, která je určena ke komplexní analýze vstřikování plastů. Software dokáže posoudit a optimalizovat konstrukci plastových dílů a vstřikovacích forem, navrhne vhodnou technologii vstřikování a dodá podklady pro ekonomické hodnocení zakázek. Cadmould vyniká především vysokou rychlostí výpočtů, přesností simulačních výsledků a jednoduchým ovládáním.

Součástí modulární řady Cadmould je také software Cadmould 3D Structural FEM, určený pro mechanickou analýzu výrobků z různých materiálů, a specializovaný software Cadmould 3D-F Converse, jehož úkolem je zajistit přenos orientace vláken, napětí v plastovém dílu, teplot a tlaků z programu Cadmould 3D-F do softwarů pro mechanické (strukturální) výpočty.

Plasty Gabriel dále nabízí také automatický optimalizační systém VARIMOS, který je určen k cílenému řešení plastikářských problémů. Jedná se o inteligentní a efektivní metodu podpory správného rozhodování při návrhu výrobků, forem a technologie při současném snížení nákladů na úpravy konstrukcí a opravy forem a také zkrácením času výrobního cyklu.

Systém VARIMOS je rozdělen do dvou částí. První je virtuální (simulační) automatické vyhodnocování konstrukčních a technologických požadavků směřujících k dosažení očekávané kvality výrobků a využívá se při vývoji plastového dílu a konstrukci vstřikovací formy. Druhou částí systému je reálná optimalizace výroby včetně možnosti její 100% kontroly, která se provádí přímo na stroji.

V nabídce firmy je dále software Sim Expert, který zajišťuje úpravy a opravy STL konstrukcí exportovaných různými CAD programy.

Spolu s uvedenými softwary nabízí firma Plasty Gabriel i jejich údržbu a obecnou technologicko-materiálovou podporu, založenou na mnohaletých zkušenostech v plastikářském oboru.

 

Nabízené služby

Podpora při vývoji plastového dílu:
- ověření vyrobitelnosti plastového dílu
- stanovení optimální polohy a počtu vtoků z hlediska minimálních tlakových ztrát
- odhalení povrchových vad (studené spoje, propadliny atd.)
- stanovení smrštění dílu
- možnost provedení pevnostních výpočtů a strukturálních analýz
Podpora při konstrukci vstřikovací formy:
- dimenzování vtokových ústí
- dimenzování vtokové soustavy (studené i horké rozvody)
- stanovení teplotního rozložení ve vstřikovací formě
- ověření navrženého temperačního systému (případně jeho návrh)
- lze ověřit i variotermní a konformní temperační systém
- stanovení smrštění a deformací plastového dílu
Cílená optimalizace procesu vstřikování plastů:
- lze využít ve fázi vývoje plastového dílu a konstrukce vstřikovací formy, ale také při sériové výrobě (i již běžící), kde je zajištěna výroba dílu v požadované kvalitě a výroba každého dílu je automaticky protokolována
Podpora při vývoji plastového dílu:
- ověření vyrobitelnosti plastového dílu
- stanovení optimální polohy a počtu vtoků z hlediska minimálních tlakových ztrát
- odhalení povrchových vad (studené spoje, propadliny atd.)
- stanovení smrštění dílu
- možnost provedení pevnostních výpočtů a strukturálních analýz


Materiálové poradenství

Školení v oboru vstřikování plastů

 

 

Kontakty:

Ing. Jiří Gabriel

Mezihoří 262

664 34 Moravská Knínice

 

tel.: +420 777 945 164

mail: gabriel@cadmould.cz

 

Ing. Petr Sůva

Hrachovec 2013

508 01 Hořice

 

tel.: +420 777 899 169

mail: petr.suva@tiscali.cz

 

stojanpredstavenifirmy-t-box-forma-rez.png