Cimatron: virtuální veletrh Výroba forem 2020


Cimatron: Hledání cesty k zefektivnění výroby v nástrojárnách

Cimatron nabízí širokou škálu specializovaných nástrojů a aplikací pro konstrukci a obrábění určenou především výrobcům vstřikovacích forem, elektrod a postupových a transferových lisovacích nástrojů.

Jedná o integrované CAD/CAM řešení, a tak lze s jeho pomocí dobře a rychle zpracovat i velmi složité projekty od nabídky přes konstrukci, zapracování technických změn po NC a EDM programování. Během přenosu nedochází ke ztrátě dat mezi různými systémy, takže můžete dodávat kvalitnější nástroj za nižší ceny a za kratší čas.

Integrovaný systém také umožňuje pružně reagovat na případné změny od zákazníka, a především rychle a co nejpřesněji stanovit cenu nástroje již ve fázi zpracování nabídky.

Cílem specializovaných nadstaveb Cimatronu je šetřit čas výrobcům nástrojů svou vysokou mírou automatizace, ale zároveň poskytnout zkušenému uživateli maximální možnost celý proces řídit.

V dnešní době jsou výrobní parametry nástrojáren nastaveny na vysokou úroveň, a tak lze dosáhnout časových úspor pouze v návaznostech na jednotlivé výrobní a předvýrobní úseky. Jejich flexibilita při změnách, ať už od zákazníka nebo během samotné výroby, mnohdy rozhoduje o dodání zakázky v požadovaném termínu. Proto je možné i v rámci jednotné integrace CAD/CAM řešení dosáhnout časových úspor až 20 %.

technology-support, trvalá podpora CNC provozů, trvalá podpora provozů nástrojáren.

Společnost technology-support s.r.o. působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatelem určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je součástí našeho portfolia i CAD řešení ZW3D a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu NC programů a výrobní dokumentace a monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů CIMCO. Naše společnost nabízí rovněž i vysokotlaké a velkoobjemové chlazení a filtraci ChipBLASTER pro obráběcí stroje. Od 1. 1. 2019 je ChipBLASTER novým členem skupiny švýcarské společnosti LNS, významného výrobce příslušenství pro obráběcí stroje, se současnou nabídkou podavačů tyčí, dopravníků třísek, odsávání a filtrace a také systémů vodního hospodářství. Všechny tyto produkty jsou na českém a slovenském trhu zastupovány společností technology-support s.r.o. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů a CAD konstruktéry.

Profil společnosti ke stažení