Bartech: virtuální veletrh Výroba forem 2020


Firma BARTECH SLOVAKIA bola založená roku 1999 a od počiatku vzniku sa špecializuje na technológie automatickej identifikácie s využitím čiarového kódu a RFID prvkov.
Dodávame zariadenia pre tlač a snímanie čiarového kódu a RFID prvkov, software pre mobilný zber dát v logistike a výrobe a ďalšie systémy a automatizačné prvky pre kontrolu kvality výroby. Sme autorizovaným partnerom najväčších svetových výrobcov identifikačnej techniky a SW ako sú napr. firmy ZEBRA, HONEYWELL, DATALOGIC, UNITECH, TOSHIBA, TEKLYNX a SEAGULL SCIENTIFIC.

Našimi zákazníkmi sú predovšetkým výrobné firmy z oblastí strojárskeho, automobilového a plastikárskeho  priemyslu. Našim partnerom dodávame nielen špičkové technológie a hardvér, ale poskytujeme aj odborné konzultácia pri zavádzaní RFID systémov na kontrolu a sledovanie výroby.

Na veľtrhu VÝROBA FORIEM predstavujeme vlastné softvérové riešenie Tools Management System pre komplexnú evidenciu a sledovanie pravidelnej údržby foriem a ich opráv počas celého životného cyklu.

Okrem základnej evidencie je v programe možnosť nastavovať aj intervaly pre pravidelné kontroly, opravy, revízie či čistenie tohoto sledovaného materiálu. Program včas upozorní na potrebu vykonania týchto operácií a nasledovne na jednom mieste uchováva aj protokoly o ich vykonaní vo väzbe na odpovedného pracovníka. Ku každej evidovanej položke je možno ukladať tiež rôzne sprievodné dokumenty a obrázky.

Veľkou výhodou tohto riešenia je možnosť širokého užívateľského prispôsobenia parametrov evidencie. Používateľ má možnosť do evidencie pridávať vlastné atribúty – vlastnosti – evidovaného materiálu, zvoliť ich pomenovania ako aj jednotky, v ktorých sa majú zobrazovať. Zaznamenávanie všetkých operácií s evidovanou formou vrátane mena pracovníka, ktorý operáciu vykonal, firmám výrazne pomáha pri kontrolných a certifikačných auditoch.

Toto riešenie si pre evidenciu vybrali napríklad firmy ako HELLA, NEMAK či MAHLE BEHR, ktoré oceňujú práve možnosť si toto riešenie užívateľsky prispôsobiť svojim potrebám.

BARTECH SLOVAKIA je modernou a neustále sa rozvíjajúcou spoločnosťou s orientáciou na zákazníka, ktorá kladie dôraz na osobné hodnoty a profesionalitu členov svojho tímu

Sme držiteľom certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009.